•  Офіційний форум ВО "Свобода"  •  Початок  •  Зареєструватись  •  Пошук  •  Вхід
   
 Для модернізації України потрібна прогресивна ідеологія

Автор Повідомлення
ОлеКо


Повідомлень: 3
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 12:42 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Соціальна сваволя і соціальні ілюзії – це ті симптоми, які характеризують стан суспільного життя людей в Україні сьогодні. Вони є проявом ураженості громадян та інших учасників соціального процесу «комплексом» сваволі і ілюзій. Саме він є джерелом усіх політичних, економічних, правових, моральних та інших соціальних негараздів в сучасній Україні. Звільнитися від цього «комплексу» може допомогти поширення у суспільстві ідеології соціального натуралізму. І ось чому!
Суспільне життя людей неможливе без їхніх уявлень про соціальні цінності, що є орієнтирами для людської поведінки. Відображенням цих цінностей є ідеологія. Соціальна практика людей – це прояв певних мотивів і цілей, що формуються у головах людей під впливом ідеології, яка відображає соціальні цінності цих людей. Тому, зокрема, можна стверджувати, що реформатор без ідеології – це як «вершник без голови». Однак, при цьому слід мати на увазі, що ідеології бувають прогресивними і регресивними. Тоталітарні ідеології, наприклад, є регресивними, але це жодним чином не означає, що, виходячи з цього, слід позбавлятися ідеології взагалі. Це було б драматичною помилкою! Правило тут має бути таке: відкидати треба не ідеологію взагалі, а лише регресивну ідеологію заради прогресивної. Той реформатор, який буде слідувати цьому правилу найбільше може зробити для України!
Соціальний натуралізм – це ідеологія, що виводиться з ідеї природної цілісності світу, згідно з якою все, що існує на світі має існувати за законами Матері-Природи, якою керувалися, зокрема, ідеологи Просвітництва XVII-XVIII століть (в Україні досвід використання цієї ідеї для просвітництва започаткований, зокрема, С. Оріховським і Г.Сковородою). Виходячи з названої ідеї, воля і свідомість людей - це лише розвинуті у людини засоби, призначені для пристосування її до законів Матері-Природи, а не те, що робить людство незалежним від цих законів. Лише з допомогою волі і свідомості люди можуть жити у злагоді із законами Матері-Природи. У цьому полягає свобода волі людей і істинність їхньої свідомості.
Якщо воля і свідомість не виконують свого призначення, то вони перетворюються на сваволю і ілюзії, які ставляться на місце законів Матері-Природи, тобто стають протиприродними. Вони і є джерелом усякої протиприродності у житті людей, яка і називається злом, у тому числі і соціальним злом. Це проявляється у вигляді різноманітних симптомів соціального регресу. Тому для протидії всякому злу треба домагатися того, щоб «комплекс» сваволі і ілюзій не утворювався у людей та не підміняв собою волю і свідомість, що знаходяться у нормальному стані, тобто у стані підкорення законам Матері-Природи. У цьому - основа соціального прогресу.
Соціальний натуралізм – це ідеологія, згідно з якою соціальні явища мають розглядатися як такі, що породжуються Матір’ю-Природою і існують так само за її законами, як і фізичні та біологічні. Але «суспільство» відрізняється від фізичної і біологічної «природи» не тим, що воно не є «природою», а тим, що це вища форма «природи».
Соціальний натуралізм є ідеологією, яка може зупинити соціальний регрес, усуваючи його корінь – «комплекс» сваволі і ілюзій, що уражає сьогодні людей. Ставши ідеологією Новітнього Просвітництва, він може сприяти радикальному «лікуванню» соціальної патології, яка проявляється в уражені всіх сфер суспільного життя соціальною сваволею і соціальними ілюзіями.
З допомогою ідеології соціального натуралізму можна протидіяти наявним сьогодні проявам сваволі і ілюзій в усіх сферах соціального життя в Україні, зокрема, у політиці, економіці, праві, моралі тощо. Значення соціального натуралізму полягає у тому, що він дає критерій для розрізнення прогресу і регресу, а також озброює людей інструментарієм, придатним для забезпечення соціального прогресу. Згідно з ним, якщо соціальне явище є природним, тобто відповідає законам соціальної природи, то воно є прогресивним. Отже, люди мають пізнавати закони соціальної природи і приводити у відповідність з ними свою соціальну практику, якщо хочуть жити в умовах прогресу, а не регресу. Тому соціальний натуралізм має стати ідеологією для виведення українського суспільства на шлях прогресу.
Протилежністю соціальному натуралізму є соціальний позитивізм – ідеологія, що не визнає існування законів соціальної природи, з якими мають узгоджуватися воля і свідомість людей у їхній соціальній практиці. А без такого узгодження воля людей набирає стану сваволі, а свідомість - стану ілюзій. Отже, соціальний позитивізм є ідеологічним підґрунтям соціальної сваволі і соціальних ілюзій, що породжують усі політичні, економічні, правові, моральні негаразди в Україні.
В політичній культурі українців сьогодні ще не повною мірою сформувались політичні уявлення, які б забезпечували політичний прогрес України. За цієї умови політичне життя приречене проявлятися у вигляді політичного волюнтаризму і політичного обскурантизму. Для того щоб ці уявлення правильно сформувалися у суспільстві слід звернутися до соціального натуралізму. Згідно з ним, якщо користуватися метафорами «вудки» і «рибки», то слід розрізняти дві ідеології - це ідеологія «вудки», яка полягає у тому, що спрямовує діяльність політичних партій на забезпечення громадянам можливості користуватися «вудкою» для того, щоб з її допомогою вони самі себе своїми руками забезпечували «рибкою». І цією «вудкою», яка робить людину вільною від будь-чиєї сваволі, є приватна власність, конкуренція, підприємництво, соціальний порядок, заснований на природних законах суспільного життя. Вони даються людям самою Матір’ю-Природою. Інша ідеологія відкидає ці природні засоби забезпечення благополуччя людей. Це – ідеологія «рибки», згідно з якою діяльність політичних партій спрямовується на те, щоб, не володіючи «вудкою», громадяни отримували «рибку» із рук держави, яка начебто має своїм призначенням «годувати свій народ», як хазяїн годує свого раба, що стає внаслідок цього залежним від хазяйської сваволі. Відповідно до соціального натуралізму така ідеологія є протиприродною. За цим критерієм істинним у соціальній практиці має визнаватися усе те, що є природним, тобто узгоджується із законами соціальної природи, а неістинним – усе те, що є протиприродним. Цей критерій придатний для оцінки будь-яких соціальних явищ: політичних, економічних, правових, моральних тощо.
Політичний прогрес в Україні мають забезпечити нові політичні партії, які з допомогою нової ідеології – соціального натуралізму - утвердяться в політиці на основі ідеології «вудки» на противагу ідеології «рибки» і будуть конкурувати між собою за краще втілення її в життя суспільства, приводячи таким чином це життя до злагоди із законами соціальної природи.
Соціальний натуралізм може стати засобом подолання протиприродності не лише в політиці, а й в інших сферах суспільного життя людей, зокрема, в економіці, праві, моралі тощо. Поширення в Україні шляхом просвітництва ідеології соціального натуралізму приведе до формування соціальної культури громадян, яка лише одна і може стати основою нової України. Бо існує наступна закономірність: «яка соціальна культура громадян – таке і їхнє життя». Виходячи з цієї закономірності, можна зробити висновок, що найкращою гарантією соціального благополуччя людей (зокрема, прав і свобод людини, її безпеки та добробуту) є не держава чи Конституція, а соціальна культура громадян, заснована на ідеології соціального натуралізму. Усе інше, у тому числі держава і Конституція, – це лише інструменти для реалізації цієї гарантії. Нова соціальна доктрина України має спиратися на цю ідею.
Та Велика Соціальна Драма, яка розгорнулася сьогодні на теренах України, певною мірою існує через відсутність прогресивної ідеології для забезпечення соціального прогресу в країні. Власне псевдоідеологія, що наразі експлуатується в Україні, вигідна лише для політичних зловживань. Зокрема, має місце спотворення ліберальної ідеї в антисуспільних інтересах. Лібералізм перетворюється на псевдолібералізм, який стає ідейним підґрунтям зловживань свободою, тобто для вседозволеності. Для протидії псевдолібералізму в Україні слід звернутися до соціального натуралізму, у світлі якого свобода для народу – це свобода жити у злагоді із законами соціальної природи, тобто із природними законами політики, економіки, права, моралі тощо, а не керуючись у суспільній практиці соціальною сваволею і соціальними ілюзіями, як це є наразі в Україні. Справжня (а не ілюзорна!) свобода неможлива без поєднання з соціальною культурою людей. Свобода без культури – це сваволя, тобто псевдосвобода!
Як свідчить історичний досвід, без розвинутої соціальної культури громадян неможливою є справжня демократія, і зокрема демократичні вибори – можливою є лише псевдодемократія. Це саме стосується і громадянського суспільства.
Саме через відсутність належної соціальної культури громадян суспільний порядок руйнується ураженням всіх «клітин» суспільства злочинністю, зокрема корупційною злочинністю. Різноманітні зловживання в усіх сферах суспільного життя стають нормою.
Без розвитку у громадян України соціальної культури, заснованої на ідеології соціального натуралізму, неможливою є інтеграція України в сучасну Європу, політика, економіка, право, мораль якої ґрунтуються на соціальних цінностях, сформульованих в ідеології Просвітництва XVII-XVIII століть, зокрема на ідеї природного права, покладеній в основу доктрини прав людини. Очевидно також, що свобода в європейській соціальній доктрині і соціальній практиці не ототожнюється із вседозволеністю, бо поєднується з соціальною культурою громадян, яка протистоїть соціальній сваволі і соціальним ілюзіям.
Виходячи з ідеології соціального натуралізму, прогресивний український націоналізм полягає у тому, що найбільше для українців може зробити той, хто через соціальне просвітництво сприятиме формуванню в українців розвинутої політичної, економічної, правової, моральної, релігійної та іншої соціальної культури. Лише ця культура зробить українців вільними і сильними в сучасному світі. Доля нації визначається її соціальною культурою: яка соціальна культура нації - така й її доля!

Це лише деякі аспекти тієї ролі, яку має відігравати ідеологія соціального натуралізму у забезпеченні соціального прогресу українського суспільства. Критерій «природності – протиприродності» стосовно соціальних явищ, що випливає з ідеології соціального натуралізму, має стати методологічним інструментом для нової соціальної доктрини і соціальної практики. Для озброєння людей цим інструментом потрібно запроваджувати в Україні Новітнє Просвітництво, яке розвивало б в сучасному контексті ідею «природних законів суспільного життя людей», запропоновану ідеологами епохи Просвітництва XVII-XVIII століть.

Олександр Костенко, професор

_________________
експерт з ідеології

Редаговано: ОлеКо (16 листопада 2012, 14:59)
БАРАБАС


Повідомлень: 9512
Звідки: Ялта-Ужгород. Україна.

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 13:10 Переглянути профілі учасників          Відповісти цитуючи     Догори

Цитата:
має місце спотворення ліберальної ідеї в антисуспільних інтересах. Лібералізм перетворюється на псевдолібералізм, який стає ідейним підґрунтям зловживань свободою, тобто для вседозволеності.

а хіба ліберальна ідея в чистому вигляді не є "підґрунтям зловживань свободою, тобто для вседозволеності" ?

_________________
Свобода - тверда як меч.
Або вона у тебе є, або тебе нема.
ОлеКо


Повідомлень: 3
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 13:25 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

БАРАБАС написав:
Цитата:
має місце спотворення ліберальної ідеї в антисуспільних інтересах. Лібералізм перетворюється на псевдолібералізм, який стає ідейним підґрунтям зловживань свободою, тобто для вседозволеності.

а хіба ліберальна ідея в чистому вигляді не є "підґрунтям зловживань свободою, тобто для вседозволеності" ?


Свобода може проявлятися у двох формах (так звана "дуалістична" концепція свободи): 1) свобода людини без соціальної культури людини - це сваволя (соціальний чи політичний, чи економічний волюнтаризм, вседозволеність тощо), тобто псевдосвобода, і 2) свобода, поєднана з соціальною культурою людини, - це справжня свобода, а не псевдосвобода. Ліберальна ідея тому може спотворюватися, якщо вона заснована на розумінні свободи, незалежної, відірваної від політичної чи іншої культури, від прогресивної ідеології...

_________________
експерт з ідеології
БАРАБАС


Повідомлень: 9512
Звідки: Ялта-Ужгород. Україна.

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 15:08 Переглянути профілі учасників          Відповісти цитуючи     Догори

а може не треба тих нашаровувань дуалізму : свобода - то не інь-янь.

Свобода - можливість людини бути щасливою, втілена в реальність. А лібералізм, в будь-якому вигляді, то є лише жидівське словоблуддя.

_________________
Свобода - тверда як меч.
Або вона у тебе є, або тебе нема.
Іван_Київ


Повідомлень: 1134
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 16:01 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Цитата:
словоблуддя

точно
свобода - це можливість людини бути щасливою
а свобода - в будь-якому вигляді, то є лише жидівське словоблуддя
:)

чому свобода так боїться свободи? :)
і чи буде при свободі дуже мало свободи?
і чи буде свобода втілена в реальність буде означати відсутність багатьох свобод які не подобаються свободі?
БАРАБАС


Повідомлень: 9512
Звідки: Ялта-Ужгород. Україна.

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 16:24 Переглянути профілі учасників          Відповісти цитуючи     Догори

Іванку, ви чи то сліпенькі, чи то.... той, як його ... ? гей ?

Наче досі було не схоже.

_________________
Свобода - тверда як меч.
Або вона у тебе є, або тебе нема.
Іван_Київ


Повідомлень: 1134
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 16:42 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Лібералі́зм (фр. libéralisme) — філософська, політична та економічна теорія, а також ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного ладу.

liber - вільний, свободний
що не так?
свобода не визнає свободу?
БАРАБАС


Повідомлень: 9512
Звідки: Ялта-Ужгород. Україна.

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 16:57 Переглянути профілі учасників          Відповісти цитуючи     Догори

Взагалі в мене таке враження (особливо після звістки про твою фальшиву скриньку), що під ніком Іван_Київ пише "группа авторов", кожен з яких не знає, що написав інший.
Особливо після деяких закликів.

Щодо визначення лібералізму, то я не про визначення, а про його реальну сутність.

І ще - у фільмі Іоселіані "І стало світло" є один персонаж, що весь фільм лежить під деревом. То не ти, випадково ? Бо ж він явно ідеальний ліберал.

_________________
Свобода - тверда як меч.
Або вона у тебе є, або тебе нема.
Іван_Київ


Повідомлень: 1134
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 17:24 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Цитата:
Іван_Київ пише "группа авторов",

то у мене роздвоєння особистості трапляється
отак проснешся іноді, в метрі прокатаєшся то всьо послухаєш і подивишся - так іноді хочеться щоб все під три чорти... барикади, революція... потім охолонеш, ніби-то попустило, жити можна, най його шляк трафить
у Вас такого не буває?
Хоча як деяких почитати - те ж саме, от хоча б
з допомогою волі і свідомості люди можуть жити у злагоді із законами Матері-Природи
- ну так чорт забирай - помоєму "еліта" з ПР так і живе, за законами природи - у кого більші зуби у того ширша берлога і більше дичини, хто проти - можуть і пошматувати
а ті хто за матінку природу - ходять мітингують - дяді вовки - дайте кістку посмоктати
Микола_К


Повідомлень: 148
Звідки: м. Львів

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 20:18 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

ОлеКо написав:
Суспільне життя людей неможливе без їхніх уявлень про соціальні цінності, що є орієнтирами для людської поведінки. Відображенням цих цінностей є ідеологія.

Ідеологія - це політичний вираз матеріальних інтересів широкої групи людей.
- будь яка ідеологія неодмінно себе ганьбила як тільки вона відривалась від матеріального інтересу (Маркс)
Ідеологіо не можливо придумати чи насадити, вона народжується із обставин у яких перебувають великі групи людей. Ідеологія фашизму чи комунізму так само є породженням матінки-природи як і будь яка інша, всі ідеології є рівними. Допоки в суспільстві існують злидні буде існувати і комуністична ідеологія, у справедливому цивілізованому суспільстві вона відімре, поскільки не буде в ней матеріальної бази. До поки існують нації існуватиме і ідеологія націоналізму, покращення життя народу за рахунок розвитку духовного потенціалу народу. В результаті життєвого досвіду людина приходить до ідеології яка нею заволодіває.
Підмічено, що "ідейні люди", тобто люди якими володіє ідея за тяжких обставин значно є витривалішими від людей "не ідейних". З цього і виникає необхідність партійної (ідеологічної) структуризації суспільства.
Цитата:
«яка соціальна культура громадян – таке і їхнє життя»

з точністтю до навпаки - яке життя така й ідеологія.
Цитата:
найбільше для українців може зробити той, хто через соціальне просвітництво сприятиме формуванню в українців розвинутої політичної, економічної, правової, моральної, релігійної та іншої соціальної культури
можна цілковито погодитись із даною тезою.

_________________
Шануймось, бо ми того варті!
БАРАБАС


Повідомлень: 9512
Звідки: Ялта-Ужгород. Україна.

ПовідомленняНаписане: 16 листопада 2012, 21:19 Переглянути профілі учасників          Відповісти цитуючи     Догори

Микола_К написав:
ОлеКо написав:
Суспільне життя людей неможливе без їхніх уявлень про соціальні цінності, що є орієнтирами для людської поведінки. Відображенням цих цінностей є ідеологія.

Ідеологія - це політичний вираз матеріальних інтересів широкої групи людей.
- будь яка ідеологія неодмінно себе ганьбила як тільки вона відривалась від матеріального інтересу (Маркс)

Вам ця книжечка не траплялась ? http://zarubezhom.com/redsymphony.htm

там про Маркса теж є

_________________
Свобода - тверда як меч.
Або вона у тебе є, або тебе нема.

 
Нова тема Відповісти

 
ВО "Свобода"
Олег Тягнибок - голова партії
Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
http://www.tyahnybok.info

Виступає за:
захист прав українців
шану національних героїв та святинь
поширення української мови
тверду проукраїнську політикуВО "Свобода"
Українська права партія,
зареєстрована в 1995, однак
діяла з перших років
здобуття незалежності. Програма ВО "Свобода" є
Програма захисту українців

Основні напрямки програми:
визнання голодомору та
репресій геноцидом українців,
захист української мови,
визнання ОУН-УПА,
національна справедливістьЛічильники

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET