•  Офіційний форум ВО "Свобода"  •  Початок  •  Зареєструватись  •  Пошук  •  Вхід
   
 лжезагони УПА

Автор Повідомлення
паломник


Повідомлень: 2
Звідки: закарпаття

ПовідомленняНаписане: 14 листопада 2007, 18:15 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Шукаю інформацію про лже-загони УПА. На одній із фотографій, опуб-
лікованих в "Дзвоні" побачив знайому фізію односельця, лише значно
молодшу. Однак впевненості нема. Не помсти ради, а істини для- допо-
жіть.

Паломник.
Джміль


Повідомлень: 892
Звідки: Січеслав

ПовідомленняНаписане: 15 листопада 2007, 14:52 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

Цілком таємно
Наркому внутрішніх справ СРСР Л.Берії
26.07.1945 p. №8/156451

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРУП ДЛЯ БОРОТЬБИ 3 ОУНІВСЬКИМ БАНДИТИЗМОМ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Частину бандитів УПА, що з'явилися з повинною, використовують спочатку як окремих агентів-бойовиків, а пізніше у бойових групах особливого призначення, названих нами спеціальними групами. У тих випадках, коли агент-бойовик, який влився в банду або в підпілля ОУН, — не мав можливості фізичного знищення або захоплення керівника-ватажка, у його завданні була компрометація ватажка банди або місцевого підпілля для посилення та активізації розкладу банди або місцевої організації ОУН...
Комплектування спецгруп при оперативних групах НКВС УРСР проводилося за принципом підбору агентів бойовиків, які були перевірені на виконанні завдань ліквідації оунівського бандитизму (у тому числі вбивств населення, яке співчувало ОУН — УПА). У Ровенській та Волинській областях до складу спеціальних груп вливалися також колишні партизани-ковпаківці, добре обізнані з місцевими умовами, які мали великий досвід боротьби з оунівським бандитизмом.
За своїм зовнішнім виглядом і озброєнням, знанням місцевих побутових особливостей і мови і конспіративним способом дій особовий склад спеціальних груп нічим не відрізнявся від бандитів УПА, що вводило в оману апарат живого зв'язку та ватажків УПА й оунівського підпілля.
У випадках загрози розшифровки або неможливості здійснення захоплення зазначених за планом ватажків ОУН — УПА учасники спецгруп знищують останніх, до того ж у багатьох випадках створюють таке враження в оунівському середовищі і серед населення, що знищення керівників ОУН — УПА здійснено бандитами СБ. До складу кожної спецгрупи входить від 3 до 50 і більше осіб, залежно від легенди і завдання, які являють собою особливий "почет" вигаданого бандитського керівника. Станом на 20 червня 1945 p. всього в західних областях України діє 156 спецгруп із загальною кількістю учасників у них 1783 особи.

Нарком внутрішніх справ НКВС УРСР Рясний
________________________________________
//Білас І. Репресивно-феодальна система в Україні 1917-1953. - Київ: Либідь, 1994. - C.460-464.
________________________________________

Совершенно секретно
Военный прокурор войск МВД Украинского округа
15 февраля 1949 г.
№ 4/001345
Секретарю Центрального Комитета КП(б) Украины товарищу Н.С.Хрущеву

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О ФАКТАХ ГРУБОГО НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ т. н. СПЕЦГРУПП МГБ

Министерством Госбезопасности Украинской ССР и его управлениями в Западных областях Украины, в целях выявления вражеского, украинско-националистического подполья, широко применяются т. н. спецгруппы, действующие под видом бандитов «УПА». Этот весьма острый метод оперативной работы, если бы он применялся умело, по-настоящему конспиративно и чекистски подготовленными людьми, несомненно, способствовал бы скорейшему выкорчевыванию остатков бандитского подполья.
Однако, как показывают факты, грубо-провокационная и неумная работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками произвол и насилия над местным населением, не только не облегчают борьбу с бандитизмом, но наоборот, усложняют ее, подрывают авторитет советской законности и бесспорно наносят вред делу социалистического строительства в Западных областях Украины.
Например:
1. В марте 1948 года спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ «Крылатым», дважды посещала дом жителя с. Грицки Дубовицкого р-на Ровенской области — ПАЛАМАРЧУКА Гордея Сергеевича, 62 лет, и, выдавая себя за бандитов «УПА», жестоко истязала ПАЛАМАРЧУКА Г.С. и его дочерей ПАЛАМАРЧУК А.Г. и ПАЛАМАРЧУК З.Г., обвиняя их в том, что, якобы, они «выдавали органам МГБ украинских людей». «Крылатый» и участники его группы подвергали пыткам ПАЛАМАРЧУК А. Г. и ПАЛАМАРЧУК З.Г., подвешивали, вливали им в нос воду и, тяжко избивая, заставили ПАЛАМАРЧУК З.Г. и ПАЛАМАРЧУК А.Г. дать показания, что они с органами МГБ связаны не были, а, наоборот, были связаны с участниками украинского националистического подполья.
Участники спецбоевки предупредили членов семьи ПАЛАМАРЧУКА о том, что если они посмеют заявить органам Советской власти о посещении их дома бандитами, то над ними будет учинена расправа. На основании полученных таким провокационным путем «материалов», 18 июля 1948 года Дубровицким РО МГБ ПАЛАМАРЧУК З.Г. и ПАЛАМАРЧУК А.Г. были арестованы, причем, как заявили арестованные, сотрудники райотдела МГБ во время допросов их также избивали, заставляли продолжительное время стоять на ногах и требовали, чтобы они дали показания о связи с бандитами. В результате вмешательства Военной Прокуратуры провокационный характер обвинения ПАЛАМАРЧУК З.Г. и ПАЛАМАРЧУК А.Г. был установлен, и постановлением УМГБ от 24 сентября 1948 г. дело по обвинению указанных лиц было прекращено.
2. В ночь на 22 июля 1948 г. спецгруппой МГБ из с. Подвысоцкое Козинского р-на Ровенской области был уведен в лес местный житель КОТЛОВСКИЙ Федор Леонтьевич, которого участники спецгруппы подвергали пыткам, обвиняя его в том, что у него в доме часто останавливаются работники из числа совпартактива и в том, что якобы он выдавал органам Советской власти бандитов.
Эти провокационные действия преследовали цель путем истязаний и угрозы лишения жизни заставить КОТЛОВСКОГО дать показания, что он является врагом советской власти. В результате истязаний КОТЛОВСКИЙ находился на излечении в больнице с 27 июля по 27 августа 1948 г. По заключению больницы, КОТЛОВСКОМУ Ф.Л. были нанесены тяжелые телесные повреждения, с явлениями сотрясения мозга и омертвлением мягких тканей тела.
3. В ночь на 22 июля 1948 г. той же спецгруппой был уведен в лес житель с. Ридкив МИХАЛЬЧУК С.В., инвалид Отечественной войны. В лесу МИХАЛЬЧУК был подвергнут допросу, во время которого его связывали, подвешивали и тяжко избивали, добиваясь таким путем показаний о связи с бандитами. Продержав МИХАЛЬЧУКА в течение 2 суток в лесу, участники спецгруппы его отпустили, причем в результате избиений он в течение 7 дней находился на стационарном излечении в больнице.
4. В ночь на 23 июля 1948 г. этой же спецгруппой из с. Подвысоцкое была уведена в лес гр-ка РЕПНИЦКАЯ Нина Яковлевна, рожд. 1931 г. (т.е. 17-ти лет. В.К.). В лесу РЕПНИЦКАЯ была подвергнута пыткам. Допрашивая РЕПНИЦКУЮ, участники спецгруппы тяжко ее избивали, подвешивали вверх ногами, вводили в половой орган палку, а затем поочередно изнасиловали. В беспомощном состоянии РЕПНИЦКАЯ была брошена в лесу, где ее нашел муж и доставил в больницу, в которой находилась продолжительное время на излечении.
Из приведенных выше примеров видно, что действия т. н. спецгрупп МГБ носят ярко выраженный бандитский антисоветский характер и, разумеется, не могут быть оправданы никакими оперативными соображениями. Не располагая достаточными материалами, т. н. спецгруппы МГБ действуют вслепую, в результате чего жертвой их произвола часто являются лица, не причастные к украинско-бандитскому националистическому подполью.
Наряду с этим следует указать, что этот метод работы органов МГБ хорошо известен ОУНовскому подполью, которое о нем предупреждало и предупреждает своих участников. В частности, об этом свидетельствует факт обнаружения у убитого бандита «Гонты» полного отчета о провокационных действиях спецгруппы МГБ в отношении гр-на КОТЛОВСКОГО.
Не являются также секретом подобные «операционные комбинации» и для тех лиц, над которыми участники спецгрупп чинили насилия, например:
В августе 1948 года Военной Прокуратурой было прекращено дело арестованных Львовским областным Управлением МГБ СТОЦКОГО Степана Петровича и ДМИТРУК Екатерины Григорьевны. Указанные лица в сентябре 1947 года были незаконно арестованы и поскольку никаких материалов об их антисоветской деятельности не было, они были пропущены через спецбоевку МГБ, где в результате применения незаконных методов допроса вынуждены были оговорить себя.
Насколько жестокими были пытки, которым подвергались указанные выше граждане, свидетельствует тот факт, что СТОЦКИЙ с 22 сентября 1947 года по январь 1948 года находился на излечении в Лопатинской больнице и в стационаре внутренней тюрьмы УМГБ по поводу глубоких и обширных язв, образовавшихся в результате физического воздействия на мягкие ткани тела. В процессе следствия выяснилось, что Стоцкому стало известно, что его избивали не бандиты, а лица, имеющие отношение к органам МГБ. В связи с отсутствием материалов для предания суду, СТОЦКИЙ и ДМИТРУК, почти спустя год после их ареста, из-под стражи были освобождены.
В апреле 1948 года Львовским Облуправлением МГБ была освобождена из-под стражи ЗАЦЕРКОВНАЯ Мария, рожд. 1927 года, арестованная Заболоцким РО МГБ Львовской области. В процессе расследования дела было установлено, что ЗАЦЕРКОВНАЯ была пропущена через спецбоевку, где, будучи избитой и под угрозой повешения, вынуждена была оговорить себя, что состоит в «ОУН» и является станичной.
10 октября 1948 года Здолбуновским райотделом МГБ, Ровенской области, был арестован за пособничество бандитам житель хутора Загребля, Здолбуновского района ДЕМБИЦКИЙ Петр Устинович. ДЕМБИЦКИЙ обвинялся в том, что по заданию бандитов «ОУН» собирал для них зерно. Расследованием установлено, что в сентябре 1948 года к нему в дом явились вооруженные бандиты и потребовали, чтобы он среди жителей хутора собрал для них 30 центнеров хлеба. Боясь репрессии за невыполнение этих требований, ДЕМБИЦКИЙ обратился к некоторым жителям хутора с просьбой собрать зерно, но в этом ему граждане отказали. Спустя несколько дней к ДЕМБИЦКОМУ вновь явилось несколько человек вооруженных и, дав ему время один час, приказали собрать у жителей хутора зерно и доставить в указанное место.
Боясь неизвестных, ДЕМБИЦКИЙ запряг свою лошадь, погрузил на повозку 3 мешка лично ему принадлежащего зерна и повез это зерно в указанное неизвестными место. Однако неизвестные, как оказалось, участники спецгруппы МГБ, доставили ДЕМБИЦКОГО в райотдел МГБ, где был составлен акт о задержании ДЕМБИЦКОГО с поличным. После ареста ДЕМБИЦКОГО, в Военную Прокуратуру явилась его жена, которая среди посетителей вела разговоры о том, что под видом бандитов действовали сотрудники МГБ, запугавшие и спровоцировавшие её мужа.
Подобные факты из деятельности спецгрупп МГБ, к сожалению, далеко не единичны и, как показывает следственная практика, если в отдельных случаях спецгруппам, путем насилия и запугивания, все же удается получить «признательные показания» от отдельных лиц о связи их с бандитским подпольем, то добросовестное и проведенное в соответствии с требованиями закона расследование неизбежно вскрывает провокационную природу этих «признательных показаний», а освобождение из тюрьмы арестованных по материалам спецгрупп влечет за собой дискредитацию советской законности, органов МГБ и возможность использования каждого случая [провокаций] во вражеских, антисоветских целях украинскими националистами.
Выступая в роли бандитов «УПА», участники спецбоевок МГБ занимаются антисоветской пропагандой и агитацией. Однако серьезная опасность подобной деятельности заключается не только в этом. Выступая в роли украинских националистов, участники спецбоевок идут дальше по линии искусственного, провокационного создания антисоветского националистического подполья.
Как показало расследование, проведенное Управлением Охраны МГБ Ковельской ж. д. по делу Ногачевского Ф. И. и других, спецгруппа Ровенского Областного Управления МГБ в составе «Степового», «Верхового» и других, действуя провокационным путем, проводила среди граждан Козинского района, Ровенской области, антисоветскую агитацию, обрабатывала граждан в националистическом духе, создала из местного населения антисоветскую националистическую группу в составе 9 человек, через которую проводила сбор денежных средств и продуктов питания, якобы для нужд «УПА».
Не говоря уже о том, что подобная «деятельность», которую кое-кто пытается оправдать соображениями оперативного характера, прямо направлена против мероприятий партии и правительства, проводимых в Западных областях Украины,— кто может поручиться за то, что «обработанные» таким провокационным путем лица не уйдут из-под контроля органов МГБ и не совершат террористический акт, диверсию или иное злодеяние. Ведь имеют же место факты, когда в результате беспечности и притупления бдительности со стороны отдельных работников МГБ даже агентура МГБ выходила из-под контроля органов государственной безопасности и занималась антисоветской деятельностью.
Например: в ночь на 13 сентября 1948 года в с. Ставки, Ровенского района, Ровенской области, участниками антисоветской националистической организации был разоружен боец самоохраны КОВАЛИШИН и совершен террористический акт над жительницей с. Ставки КУЧИНЕЦ Лидией Фадеевной, являвшейся секретным сотрудником органов МГБ.
Как установлено предварительным и судебным следствием, организаторами данной националистической группы и инициаторами убийства гр-ки КУЧИНЕЦ Л. Ф. являлись секретные сотрудники Ровенского РО МГБ — ПАРФЕНЮК Н. В. и ГРИЦАЙ С. И., которые в результате преступного делячества и притупления бдительности со стороны Нач-ка РО МГБ майора ЕГОРОВА к уголовной ответственности привлечены не были.
Получив данные о причастности ПАРФЕНЮКА и ГРИЦАЯ к националистической организации, разоружению бойца группы самоохраны и убийству гр-ки КУЧИНЕЦ Л. Ф., Нач-к РО МГБ майор ЕГОРОВ вызвал ПАРФЕНЮКА и ГРИЦАЯ в РО МГБ и, установив в беседе с ними, что они являются организаторами и участниками перечисленных выше преступлений, тем не менее не арестовал их, а по «оперативным соображениям» отпустил. Воспользовавшись этим, ПАРФЕНЮК и ГРИЦАЙ, предупредив о возможных арестах других участников террористической группы, скрылись.
Участники спецбоевок МГБ совершают ограбления местных граждан. По сообщению Козинского райпрокурора, Ровенской области, в июле 1948 года на территории района ими были ограблены граждане ШВЕЙДА Йосиф, ГРАБОВСКИЙ Иван и другие. Подобные факты имели место и в других областях и районах. Эти грабежи, как и другие нарушения советской законности, оправдываются также оперативными соображениями и не только рядовыми работниками МГБ, но и самим Министром тов. САВЧЕНКО, который в беседе со мной заявил: «Нельзя боевки посылать в лес с консервами. Их сразу же расшифруют».
Таким образом, грабежи местного населения спецбоевиками рассматриваются как неизбежное зло и политические последствия подобных эксцессов явно недооцениваются.
Насилия и грабежи, даже самый факт появления в населенном пункте спецбоевок, действующих под видом банды, как и любое бандитское проявление, действует на жителей устрашающе и несомненно мешает делу социалистического строительства в Западных областях УССР, создает у некоторой части населения ложное мнение о том, что бандитское подполье еще сильно, что его следует бояться и т. п.
ОУНовские бандиты терроризируют граждан, желающих вступить в колхозы, но если в селе появляется не ОУНовская банда, а действующая под видом банды спецбоевка, от этого положение не меняется. В этом отношении характерен следующий случай:
28 сентября 1948 года в Каменец-Подольский горотдел МГБ колхозники села Завалье по телефону сообщили, что в селе появилась вооруженная банда в составе 12 человек, которая подошла к кооперативу и колхозному амбару, проверила замки, а затем проследовала в направлении с. Слободка-Рихтецкая.
Фактически это была не ОУНовская банда, а спецбоевка Тернопольского областного управления МГБ. Характерно, что эту спецбоевку приняли за банду не только колхозники, но и работники Каменец-Подольского горотдела МГБ, откуда для ликвидации «банды» на грузовой автомашине была направлена группа сотрудников и офицеров Каменец-Подольского военного училища МВД. Эта «операция» закончилась тем, что в результате аварии автомашины были убиты офицеры — ст. лейтенант ХАРЧЕНКО И. П. и лейтенант КИРПАЧЕВ В. М., а 16 офицеров и шофер-солдат КОНДРАЦКИЙ получили телесные повреждения.
Примеры из деятельности спецгрупп, повлекшие преступные результаты, можно бы было продолжить, но материалы, которыми располагает Военная прокуратура, конечно, не исчерпывают всех случаев нарушения советской законности, допускаемых спецгруппами. Факты, о которых я докладываю Вам, были вскрыты в процессе расследования конкретных следственных дел, однако не каждый случай нарушения советской законности находит свое отражение в следственных делах и расследуется. Мне кажется, что большинство фактов именно не расследуются.
Больше того, если Военная прокуратура и ставит перед МГБ УССР вопросы о наказании преступников, грубо попирающих советские законы, то со стороны МГБ УССР это не находит должного и быстрого реагирования: выискиваются не столько доказательства преступной деятельности лиц, грубо нарушивших закон, сколько различные поводы для того, чтобы «опровергнуть» факты, сообщенные Военной прокуратурой, и заволокитить следствие.
Например, о фактах грубейшего нарушения законности спецбоевиками УМГБ Ровенской области Военная прокуратура сообщила в МГБ УССР еще в начале октября 1948 года, но тем не менее преступники были арестованы только в феврале с. г., причем до ареста их Начальник Управления МГБ по Ровенской области тов. Шевченко пытался «опровергнуть» факты, вскрытые Военной прокуратурой, и убедить секретаря Ровенского обкома КП (б)У тов. БЕГМУ, что эти факты якобы расследовались и нашли подтверждение.
Органы МГБ под руководством партии проводят огромную работу по выкорчевыванию остатков украинско-националистического бандитского подполья, в борьбе с которыми хороши все средства и нужны хитрость и изворотливость.
Но несмотря на сложность обстановки и коварность врага, недопустимы нарушения партийных и советских законов, недопустимы нарушения постановлений СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 года и постановления ЦК КП (б) У от 23 января 1948 года, на что Вы, Никита Сергеевич, неоднократно указывали.
Поэтому, как коммунист, для которого партийные решения являются незыблемым законом жизни, я считаю своим долгом о приведенных выше фактах доложить Вам.

Военный прокурор войск МВД
Украинского округа полковник юстиции
Кошарский
________________________________________
Центральный государственный архив общественных объединений Украины (бывший партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Украины). Ф. 1, оп. 16, д. 68, л. 2-10.
Білас І. Репресивно-феодальна система в Україні 1917 - 1953. - Київ: Либідь, 1994. -C.469-477.

_________________
На будь-яке запитання російською маю одну відповідь - стріл. (с) Яків Гальчевський, командир (1921-1925) Подільської повстанської групи
http://dzhmil.livejournal.com
Слав


Повідомлень: 2151
Звідки: Львів

ПовідомленняНаписане: 01 грудня 2007, 00:02 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

СБУ оприлюднила факти компрометації бійців ОУН-УПА чекістами


Служба безпеки України знайшла документальні підтвердження протиправних дій, що вчиняли проти населення західних областей спеціальні групи МДБ і МВС, які займалися ліквідацією підпільних підрозділів Організації українських націоналістів та її збройних формувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Галузевого державного архіву СБУ Сергій БОГУНОВ.

За його словами, в архіві спецслужби знайдено документи, які свідчать, що вказані групи під час виконання завдань видавали себе за один із підрозділів ОУН-УПА та діяли від його імені.

До складу груп вводився оперативний співробітник, який здійснював практичне керівництво групою, що становила собою бойову одиниць у складі 3-50 осіб, і могла, в разі необхідності, чинити збройний опір. Такі спецгрупи виконували завдання щодо перевірки даних стосовно осіб, які підозрювалися у причетності до підпілля ОУН, їх захоплення, одержання свідчень шляхом допиту від імені боївки, Служби безпеки або керівників центрів ОУН.

До кінця 1945 року органами внутрішніх справ і Держбезпеки УРСР використовувалося 150 зазначених спецгруп, до складу яких входило 1800 осіб. У квітні цього ж року спецгрупи при міських та районних органах МДБ були розформовані і надалі їх застосування дозволялося лише при облуправліннях МДБ. Таким чином, станом на лютий 1950 року залишилось 19 спецгруп загальною чисельністю 130 осіб.

Як зазначив С.БОГУНОВ, узагальнених даних щодо діяльності цих формувань немає, оскільки більшість матеріалів було знищено у 1990 році, а тому в документах архіву СБУ є лише окремі відомості з цього питання. Зокрема, станом на 1 липня 1945 року зазначеними спецгрупами було ліквідовано 1980 учасників підпілля та захоплено живими 1142 осіб.

Водночас архівні матеріали, які збереглися, свідчать, що спецгрупи вчиняли злочини проти звичайних місцевих жителів. Так, члени спецгрупи Острозького райвідділу МДБ Рівненської області, а також Хустського відділу МДБ Закарпатської області протягом зими 1947-1948 років грабували місцевих жителів, забирали в них гроші, особисті речі та харчі.

Крім того, у доповідній записці військового прокурора військ МВС Українського округу від 15.02.1949 року, адресовані секретарю ЦК КП(б) України Микиті Хрущову, наводяться дані про знущання над жителькою села Підвисоцьке Рівненської області, яку після тяжких побоїв члени групи згвалтували, вимагаючи надати відомості про її причетність до підпілля УПА. В іншому випадку в іншому селі члени групи вивезли до лісу чоловіка, від якого також шляхом катування та знущання намагалися отримати дані, щоїх цікавили.

Як зазначив С.БОГУНОВ, у матеріалах архіву є дані, що особи, які були причетні до протиправних дій, пізніше були заарештовані та були засуджені до різних термінів ув’язнення.

Водночас присутній на брифінгу радник тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА Анатолій МУДРОВ поінформував, що в архіві СБУ також знайдені дані про діяльність в період політичних репресій позасудових органів так званих – «трійок».

Зокрема, згідно з архівними даними, у 1937-1938 роках було засуджено майже 200 тис. осіб, з яких до вищої міри покарання було притягнуто понад 120 тис. Майже всі - за рішенням «трійок».

Так, зокрема, відповідно до документами, у той період було заарештовано 95 тис. колишніх куркулів, 109 тис. «колишніх людей», тобто колишніх поміщиків, дворян, поміщиків, понад 2 тис. військовослужбовців, понад 1 тис. співробітників НКВС, близько 11 тис. членів КПРС. Серед вказаної кількості заарештованих осіб, 133 тис. осіб були українці, близько 20 тис. - росіяни тощо.

Також у прес-службі СБУ повідомили, що наразі відомство вивчає документи, що стосуються каральних методів КДБ колишнього СРСР проти представників інтелігенції 60-х років.

Водночас СБУ ставить собі за мету вивчити та максимально оприлюднити матеріали про весь період діяльності радянської влади з 1917 по 1990-й роки.


http://unian.net/ukr/news/news-224380.html

------------------------------------------------------------------------------------

Додано 19.03.2011 :


Спецгрупи НКВД

_________________
В нас клятва єдина і воля єдина,
Єдиний в нас клич і порив:
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!

Востаннє редаговано: Слав (03 лютого 2014, 00:49), редаговано 5 раз
Нахтігаль


Повідомлень: 1798
Звідки: Львів, Західна Україна

ПовідомленняНаписане: 01 грудня 2007, 00:57 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасника     Відповісти цитуючи     Догори

Слав написав:
СБУ оприлюднила факти компрометації бійців ОУН-УПА чекістами

Крім того, у доповідній записці військового прокурора військ МВС Українського округу від 15.02.1949 року


А тепер дивіться на посилання, яке дав шановний пан Джміль:

Совершенно секретно
Военный прокурор войск МВД Украинского округа
15 февраля 1949 г.
№ 4/001345
Секретарю Центрального Комитета КП(б) Украины товарищу Н.С.Хрущеву


Центральный государственный архив общественных объединений Украины (бывший партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Украины). Ф. 1, оп. 16, д. 68, л. 2-10.
Білас І. Репресивно-феодальна система в Україні 1917 - 1953. - Київ: Либідь, 1994. -C.469-477.

Як я вже казав у іншій темі, "розсекречений документ"--це секрет Полішинеля, він вже 14 років як розсекречений і гуляє по літературі. Симулянти тотальні. А бидло задоволено ремигає--йому "розсекречують історію", адже "в контексті указу президента"....

_________________
Той, що греблі рве
Слав


Повідомлень: 2151
Звідки: Львів

ПовідомленняНаписане: 04 грудня 2007, 00:19 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Нахтігаль написав:


Як я вже казав у іншій темі, "розсекречений документ"--це секрет Полішинеля, він вже 14 років як розсекречений і гуляє по літературі. Симулянти тотальні. А бидло задоволено ремигає--йому "розсекречують історію", адже "в контексті указу президента"....


Також радіють українофоби в інтернеті , бо цей документ вже давно був опублікований, і там, найголовніше, не йдеться про переодягнутих саме НКВДистів та убивства ними мирного населення. Крім того, як вони стверджують, цей документ свідчить, що радянська влада ніби реагувала на такі випадки агентурно-бойових груп НКВД-МГБ і це є ніби доказом, що в політику совітів не входило використання агентурно-бойових груп проти мирного населення.

У такій дискусії дуже цікавим виглядає комент:
Цитата:
Все это действительно так. Украинские власти действительно передергивают некоторые факты. Это правда. Но у меня есть интересный пример. Дед моей жены в 38 году по комсомольскому призыву попал на службу в НКВД. Всю войну служил офицером для особых поручений у Хрущева. Потом был переведен в аппарат МГБ.
Так вот, в 49 и в 50 году дедушка был в командировках на Западной Украине. Его группа занималась тем, что уничтожала бендеровцев. По его словам, они уничтожали не только бендеровцев, но и лиц связанных с бандитами. "Зайдем на хутор, всех постреляем и в колодец. Женщин, детей, всех. Мы, конечно, зверствовали, но и бендеровцы тоже были звери. Война была...". На момент этого рассказа деду было 85 лет. Причин врать у него, я думаю, не было

_________________
В нас клятва єдина і воля єдина,
Єдиний в нас клич і порив:
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!
Нахтігаль


Повідомлень: 1798
Звідки: Львів, Західна Україна

ПовідомленняНаписане: 04 грудня 2007, 15:17 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасника     Відповісти цитуючи     Догори

Слав написав:
Також радіють українофоби в інтернеті , бо цей документ вже давно був опублікований,


А чого ж не радіти, коли від імені держави локшину вішають....Той мега-документ ми на уроці історії ще в дрімучих 90-х розбирали...

Цитата:
в політику совітів не входило використання агентурно-бойових груп проти мирного населення.


А походження того документа приблизно виглядало так: мушкетери короля борються проти гвардійців кардинала. Внутрішньовидові статусні гебістські ігри, не більше.

_________________
Той, що греблі рве
Архонт


Повідомлень: 28
Звідки: Дніпропетровськ

ПовідомленняНаписане: 04 грудня 2007, 19:31 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Хм, а я розсекречення подібних даних сприйняв позитивно ;)

Все ж одна справа - коли вони просто по літературі гуляють, інша - коли ці дані засвідчує держава. Так само по літературі гуляють "дані" про те, скількі у Шухевича було фашистських нагород і як Бандера своїми руками "вирізав села". Особливо нещодавно я посміявся, читаючи "біографію" Шухевича, де було написано "был убит при попытке к бегству". Це дійсно для людей, які не в згоді ні з історією, ні з головою :)

Доречі, запит щодо надання копій знищених документів про формування провокаційних загонів був направлений до російської ФСБ. ФСБ відповіді поки що не дала, ні позитивної, ні негативної.

Цікаво, невже хтось дійсно сподівається, що ФСБ надасть такі дані?

_________________
Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою, - і вічні ми будемо з нею.
Слав


Повідомлень: 2151
Звідки: Львів

ПовідомленняНаписане: 06 грудня 2007, 22:00 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Нахтігаль написав:
А чого ж не радіти, коли від імені держави локшину вішають....Той мега-документ ми на уроці історії ще в дрімучих 90-х розбирали...

Від імені держави, на моє ІМХО, у цьому плані також робляться інші
помилки, котрі з успіхом будуть використовувати противники ОУН-УПА.
Про це можна знайти інфо, відкривши посилання, котре я привів нижче.
Нахтігаль написав:

А походження того документа приблизно виглядало так: мушкетери короля борються проти гвардійців кардинала. Внутрішньовидові статусні гебістські ігри, не більше.

Ось про це:
Цитата:
Всё дело в том, что с 1947 г. борьба с подпольем была полностью передана в ведение МГБ (при этом передавались и оперативники, и ВВ, и агентура - короче, всё. А это, естественно, категорически не нравилось МВД, и они постоянно бомбардировали ЦК письмами и рапортами, чтобы эти функции вернули им.
Плюс, у Кошарского был персональный конфликт с начальником Ровенского УМГБ Шевченко, о котором он и пишет в записке. Интересно, что через пять лет, в 1954 г., когда встал вопрос о назначении Шевченко начальником Львовского Управления госбезопасности, Кошарский продублировал в ЦК свою записку от 49 года, в которой изложил один в один все те факты, что и в записке от 49 года.
Здесь важно то, что в подобных документах всегда перечислялись самые вопиющие факты. Таким образом, побои и изнасилования - это максимум, что можно "пришить" агентам-боевикам. Ибо если бы убийства были в реальности, Кошарский обязательно бы их указал, чтобы надёжнее потопить своего врага


Взагалі, якщо цікаво, що діється в стані ворога, то (на розгляд адміністрації) даю посилання:
http://novoross-73.livejournal.com/
Звітам зявляються в газетах, таких як 2000, українофобні статті на рахунок позиції наших істориків щодо спецгруп НКВД. Так виглядає, що вони накопали якісь свої документи в архівах про ці спецгрупи. Щоб знайти їх, треба пройтися по журналу.

_________________
В нас клятва єдина і воля єдина,
Єдиний в нас клич і порив:
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!
Орій


Повідомлень: 146
Звідки: Крим

ПовідомленняНаписане: 28 січня 2008, 14:09 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

паломник написав:
Шукаю інформацію про лже-загони УПА. На одній із фотографій, опуб-
лікованих в "Дзвоні" побачив знайому фізію односельця, лише значно
молодшу. Однак впевненості нема. Не помсти ради, а істини для- допо-
жіть.

Паломник.

псевдоповстанці
http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=3613
сповідь
http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=4009
під виглядом УПА
http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=4008
Серж


Повідомлень: 476
Звідки: Пiтер

ПовідомленняНаписане: 30 травня 2008, 21:09 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

МЗС Росії опублікував документи про ОУН-УПА, звичайно з негативного боку.
http://www.mid.ru/ns-arch.nsf/932b471b7dc29104c32572ba00560533/8069d21d3aa78d45c325745800262453?OpenDocument
Шкода


Повідомлень: 6588
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 12 червня 2009, 16:23 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

І як це я раніш прогавила цю гілку?
У мене теж є запитання,теж шукаю свою правду.
Хто обізнаний,чи у Бориславі Дрогобичського району
велися визвольні змагання у 49-53 роках?

_________________
Незалежність! Екологія! Здорова нація!
Сумний


Повідомлень: 400
Звідки: Івано-Франківськ

ПовідомленняНаписане: 13 червня 2009, 07:29 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Шкода написав:
І як це я раніш прогавила цю гілку?
У мене теж є запитання,теж шукаю свою правду.
Хто обізнаний,чи у Бориславі Дрогобичського району
велися визвольні змагання у 49-53 роках?


Дозвольте запитати, чому саме ці терени Вас зацікавили?

_________________
Сумний
Шкода


Повідомлень: 6588
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 13 червня 2009, 21:14 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Сумний написав:
Шкода написав:
І як це я раніш прогавила цю гілку?
У мене теж є запитання,теж шукаю свою правду.
Хто обізнаний,чи у Бориславі Дрогобичського району
велися визвольні змагання у 49-53 роках?


Дозвольте запитати, чому саме ці терени Вас зацікавили?

А без зустрічного запитання не можна відповісти?

_________________
Незалежність! Екологія! Здорова нація!
Митрич


Повідомлень: 2
Звідки: Росiя

ПовідомленняНаписане: 03 липня 2009, 11:27 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Оцi спецзагони i зараз дiють пiд керiвництвом СБУ-ЦРУ, коли ходять по вулицях и гукають антиросiйськi гасла, сплатню за антимосковську пропаганду отримують в $
Аквілон


Повідомлень: 1148
Звідки: Борислав-Львів-Хмельницький-Київ

ПовідомленняНаписане: 03 липня 2009, 13:05 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

Шкода написав:
І як це я раніш прогавила цю гілку?
У мене теж є запитання,теж шукаю свою правду.
Хто обізнаний,чи у Бориславі Дрогобичського району
велися визвольні змагання у 49-53 роках?

Велися, ще й які! Особисто багато спілкувався у Бориславі зі старими людьми, яки багато чого цікавого розповіли.
Хоча дуже негативний момент був у тім, що також запекло велися бої "бендерівців" з "мельниківцями" --- багато людей загинуло від рук братів. Також великі бої були з "Армія Крайова".

Чи були там спецбоївки МГБ? ... скорше за все - так.
Бачте, більшість спецбоївок діяли навколо "репресованих" міст.
А це, окрім Кам'янця-Подільського, ще й Дрогобич теж. А Дрогобич та Борислав -- це ж майже теж саме! :)

_________________
Чи принесе тобі наснагу Північний Буревій? Image
Якщо ти сильний - то так.
А слабким ти бути незахочеш.
ТРИМАЙСЯ!

 
Нова тема Відповісти

 
ВО "Свобода"
Олег Тягнибок - голова партії
Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
http://www.tyahnybok.info

Виступає за:
захист прав українців
шану національних героїв та святинь
поширення української мови
тверду проукраїнську політикуВО "Свобода"
Українська права партія,
зареєстрована в 1995, однак
діяла з перших років
здобуття незалежності. Програма ВО "Свобода" є
Програма захисту українців

Основні напрямки програми:
визнання голодомору та
репресій геноцидом українців,
захист української мови,
визнання ОУН-УПА,
національна справедливістьЛічильники

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET