•  Офіційний форум ВО "Свобода"  •  Початок  •  Зареєструватись  •  Пошук  •  Вхід
   
 Націоналізм як суспільно-політичне явище

Автор Повідомлення
Бунтарчук


Повідомлень: 11
Звідки: Івано-Франківськ

ПовідомленняНаписане: 03 вересня 2009, 09:48 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Націоналізм у сучасній Україні одна із тем, яка є дуже актуальною. У ході політичних баталій одні намагаються виставити себе героями-націоналістами, інші, навпаки, намагаючись скомпрометувати опонентів оголошують їх націоналістами, проводячи аналогію з нацизмом і фашизмом. Дуже часто ярлики націоналізму навішується політиці українського державного керівництва з боку Кремля. Однак, на жаль, здебільшого, як апологети так і критики, мають досить поверхову уяву про суть такого багатогранного суспільно- політичного явища як націоналізм, послуговуються, натомість, розтиражованими штампами й стереотипами.

Спробуймо глянути на націоналізм по-філософськи, абстрагувавшись, наскільки це можливо, від конкретики українського чи пострадянського життя.

Перші форми націоналізму, які виникли в Європі наприкінці ХУІІІ ст.- поч. ХІХ ст. мали неагресивний і глибоко гуманістичний характер: «у цей період націоналізм не означав нічого іншого, крім любові й відданості своїй нації та готовності до будь-яких жертв, включаючи жертву життям, заради існування та процвітання своєї нації. Роль націоналізму зводилась виключно до формування нації, об»єднання держави та її захисту. Він проповідував рівність народів, повагу до їхніх прав і свобод, демонстрував толерантність щодо інших націоналізмів».

Появу націоналізму пов»язують із подіями Великої французької революції і наполеонівськими війнами, відтоді почалось формування поняття нації у сучасному розумінні. В подальшому проблеми співвідношення особистості і етнічної спільноти, соціального і національного розроблялись все активніше.

«Словник соціологічних термінів» (1992р.) дає аж два пояснення: 1. Націоналізм – ідеологія і політика, що трактують націю як основу національної держави і вищу форму суспільної єдності. 2. Націоналізм – гіпертрофована форма національної свідомості, що проголошує ідеї національної винятковості , замкнутості, переваги.

У літературі зустрічаються й інші пояснення терміну. Майкл Кеннеді, американський соціолог: « Націоналізм є системою мислення і поглядів на життя, в яких нація посідає центральне місце. Він виростає з припущення, що нація репрезентує певні суспільні характеристики, цінності та ідеали й може мати своє особливе завдання, яке вона покликана виконати, й саме це надає їй ідентичності та визначає її характер, що відрізняє її від інших спільнот. Це також передбачає, що належність до нації більш, ніж будь-що, дає людині почуття власної гідності, безпеки, щастя й надії на майбутнє. Через це націю слід стабілізувати, підтримувати й сприяти її благові».

Ентоні Сміт: «Я оцінюю націоналізм, як ідейну течію, спрямовану на досягнення й збереження автономії, згуртованості та індивідуальності для соціальної групи, котра, як передбачають її члени, утворює фактичну, або потенційну націю…».

К. Поппер: «Націоналізм – є система поглядів на націю, як на духовно-біологічно-соціальну спільноту і може прибрати будь-яку форму внутрішньодержавного політичного устрою…»

А. Швейцер: «Націоналізм – це неблагородний і доведений до абсурду патріотизм, який знаходиться у такому ж відношенні до благородного і здорового почуття любові до вітчизни, як ідея, що є маренням,- до нормального переконання. Джерела націоналізму знаходяться не стільки у самій дійсності, скільки у її перекрученому уявленні, заламленні в уявленні мас. Націоналізм стверджує, що веде реальну політику. Насправлі ж йому притаманний діловий правильний підхід до вирішення будь-яких питань зовнішньої та внутрішньої політики. В основі його політики лежить пристрасть, а не розум».

На думку одного з найцікавіших дослідників націоналізму Ернеста Гелнера, націоналізм - політичний принцип, згідно з яким політична і національна спільнота мають збігатися.

Англійська «Енциклопедія філософії» (1967р.) тлумачить націоналізм як почуття лояльності до нації (форму патріотизму), і як настанову, що надає великої ваги своєрідності національних характеристик народу (мові, культурі, традиції), і як учення про те, що національну культуру слід зберігати. І як політичну і антропологічну теорію, за якою людство природньо поділене на нації, і навіть як природнє право кожної нації на свою суверенну державність.

Враховуючи різні складові явища, вивчаючи умови формування, дослідники розрізняють специфічні різновиди націоналізму. Зокрема, Ганс Кон вводить назву «культурний» східноєвропейський націоналізм- який виникає і розвивається в умовах закритого, економічно відсталого, як правило, аграрного суспільства . Його носіями й провідниками (за браком інших провідних верств) стають культурні еліти, або частина традиційної аристократії. «Культурний» націоналізм абсолютизує ідеалістичний світогляд, зумовлює свої політичні претензії «славним історичним минулим» і відрізняються підвищеною емоційністю й схильністю до ірраціоналізму, наявністю комплексу неповноцінності… Такий тип можна охарактеризувати як «етнічний» націоналізм, на противагу так званому «громадянському» націоналізму західного світу.

Активно включаються у дослідження націоналізму, етносоціальних процесів і українські вчені. Ось їхні визначення націоналізму: Богдан Харахаш: «Націоналізм – сукупність соціально-філософських, наукових, політичних та ідеологічних доктрин і концепцій, що визнають націю (точніше – етнонацію) за необхідний і основний рівень суспільного буття, обстоюють погляд на неї як на оптимальну форму соціально-історичної спільноти і теоретично обгрунтовують її право на соціокультурний і політичний суб»єктивізм».

Оригінальне дослідження присвятив проблемі націоналізму, зокрема на конкретному прикладі українського націоналізму Георгій Касьянов. У одній зі статей він зазначає: «Український націоналізм як культурний, соціальний, ідеологічний і політичний феномен цілком відповідає певним загальносвітовим тенденціям еволюції людства. Це не ментальне, психічне чи політичне «збочення», не аномалія культури, а прояв закономірності, властової розвиткові всіх народів. Подібно до будь-якого явища, він виник унаслідок дії певних об»єктивних і суб»єктивних факторів, має свої початки і, очевидно, колись себе вичерпає».

За словами грузинського вченого Гія Надія, «націоналізм – це модель, що має дві сторони, одна – політична, друга – етнічна («хороший» націоналізм та «поганий»). Треба додати, що цим далеко не вичерпується зміст, який ми можемо вкладати в поняття «націоналізм», яке є дуже широким і різностороннім.

Один із лідерів українського націоналістичного руху Степан Бандера, так розумів націоналізм і його роль у суспільному житті: «Щоб розвиватись, щоб здійснювати свою мету, треба, найперше, жити. Як людський, так і національний організм живуть доти, доки в них не згаснуть власні життєві рушії. За фізичне збереження народу змагається кожна одиниця і національна спільнота, змагається безнастанно і, можна сказати, автоматично… А духовне збереження народу лежить на відповідальности вибранців… Український націоналізм має свій уклад позитивних ідей і вартостей, які визначають зміст і форми життя та розвитку народу й одиниці в усіх ділянках, визначають їхню творчу ролю у вселюдському поступі. Основні правди наших ідей коріняться в українській духовності, зформованій на утвердженій упродовж цілого історичного розвитку, в духовності, яка гармонізує з найкращими досягненнями розвитку вселюдської духовості і суспільно-політичної культури та поступу».

Для ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова, «націоналізм – воля нації до життя, до влади, до експансії». У другій частині своєї праці «Націоналізм», що побачила світ у 1926р. – «Чинний націоналізм», автор накреслив світоглядну та ідейну програму плекання і утвердження принципів націоналізму. Це, перш за все, волюнтаризм, виховання в людині і народові волі до здобування життя, волі до влади, або, як називав її Джек Лондон, «жадоби перемоги». Другий принцип – розуміння того, що світ і життя в ньому – є вічна боротьба між народами. Великими, сильними, героїчними робить людей не практичне ставлення до життя, пристосування до нього , а романтичне світовідчуття – романтизм. Лише воно здатне творити чудеса натхнення і поривати народи, здавалось до нездійсненого, «поза межі можливого». «Фанатизм – ось мета, яка стоїть у вихованні перед рухом, який хоче справді опанувати маси і утверджуватися своїм чином в історії… П»ятий принцип – узгодження національного руху з потребами розвитку цілої європейської цивілізації, утвердження її вартостей. Шостий принцип – «активна, відважна, спрагла влади меншість».

М. Бердяєв визначив націоналізм як «позитивне благо і цінність, як творче утвердження, розкриття і розвиток індивідуального народного буття».

Англійський дослідник Ентоні Сміт вказує такі складові націоналістичного світогляду й відповідної доктрини: 1. Поділ людства на нації є природним. 2. Кожна нація має специфічний характер. 3. Джерелом, першоосновою будь-якої політичної влади є нація. 4. Якщо людина хоче бути вільною і прагне самореалізації, вона має відчувати власну належність до певної нації. 5. Нація може самореалізуватися лише у власній державі. 6. Відданість національній державі, батьківщині – понад усе. 7. Головною передумовою світової свободи й гармонії є зміцнення національних держав (Теорії націоналізму, 1972р.).

Свого часу аналогічні ідеї про єдиний шлях прогресивного розвитку – поєднання соціальних зрушень з національним грунтом обстоював Михайло Драгоманов.

Феномен націоналізму розвивається і функціонує на таких рівнях: 1) соціально-психологічному (настрої, почуття, традиції, звичаї тощо); 2) ідеологічному (теорії, політичні програми); 3)політичному (націоналістичні партії, об»єднання). Якщо узагальнювати, то це водночас форма суспільної свідомості й форма суспільної діяльності.

Будь-яка націоналістична доктрина виходить з настанови, за якою культурно-цивілізаційний потенціал людства найповніше розкривається через різноманітність і множинність, плюралізм складників цивілізації.

Яскраво проілюстрував цю думку Володимир Жаботинський: «Національні особливості творяться, головним чином, натуральними умовами тієї місцевості, де ця національність живе. Психіка людини є дуже чутлива і вразлива: кожна найменша особливість у природі місцевості, зберігаючись і впливаючи з року в рік, з роду в рід, не може не відобразитись, врешті-решт на психіці населення, створивши в ній особливу, може й непомітну неозброєним оком, рисочку…». Видатний єврейський вчений рішуче протестував проти асиміляції одних націй іншими: «…Втрат зазнає не лише асимільований народ, або людина, втрачає все людство, ідея прогресу, - вся природа».

Нація не сковує особу в тісних племінних, або конфесійних рамках, але й не розчиняє її в абстрактному «людстві», тобто не дає їй стати космополітом, не закоріненим у жоден етнокультурний грунт».

Націоналізм виступає як передумова справжнього інтернаціоналізму, оскільки тільки ствердження національної незалежності, гордості, повноцінності веде до братерської єдності між народами світу.Поняття нації, націоналізму часто пов»язують з тоталітаризмом. На формування такого світогляду очевидно суттєво впливали три складові: рецедиви не так давно пережитого страху перед нацистською Німеччиною, імперіалізм якої мав відкритий і яскравий характер, залишки власне імперського мислення великих колоніальних держав, які, нівелюючи проблему нації, намагалися уникнути моральної відповідальності за долі колоній, і сьогоднішній конформістський стереотип, несумісний з бажанням будь-яких змін у світі, бо це мовляв, загрожує дестабілізацією власного благополуччя.Ровесником національної ідеї і націоналізму є марксизм. Символічно, що вихід у світ Комуністичного маніфесту в 1848р. співпав з буржуазними революціями, що вибухнули в тому ж році, важливу роль у них відігравала ідея національного єднання і національного сувернітету.

Парадоксальним є те, що ідеологія інтернаціоналізму набувала, у своєрідно перевернутій формі, функцій ідеології націоналізму, в умовах Росії, де інтернаціоналізм виявився поставленим на службу державним імперським інтересам. Вийшло щось на подобі «сердечної згоди», а то й повного злиття між комунізмом та імперським націоналізмом.

Український ж націоналізм, навіть у інтерпретації Донцова та його послідовників ультрарадикального напрямку має певні риси експанціонізму, але тут не перейдено червоної лінії – твердження, що українська нація якась особлива чи найкраща, ви не знайдете.

Націоналізм може переходити в крайні форми: Шовінізм – гіпертрофований патріотизм, що дійшов свого запереченн, яке виявляється у нівеляції позитивної основи патріотизму через вивищення конкретної національно-державної формації як такої, що має право розширювати свої території коштом території інших утворень.

Нацизм (паннаціоналізм, ультранаціоналізм) – гіпертрофований націоналізм, в якому превалюють расові мотиви.

Расизм – доктрина, що полягає в проголошенні самоцінності і самодостатності такої одиниці культурно-історисного процесц як раса, щорозуміється або як сукупність етносів, або як власне етнос, і виділяється насамперед за біологічними ознаками.

Націоналізм як чинник політичного процесу є двояким. Доцільно виокремити такі його аспекти, як інтеграційний та сепаративний. Суперечності в національних інтересах різних держав чи народів можуть призводити до конфліктних ситуацій.

Як не намагались у Радянському Союзі доводити, що в умовах «розвинутого соціалізму» національне питання зняте, та в кінці-кінців мусіли визнати: «Реалії вказують, що націоналізм має місце і при соціалізмі».

Отже, націоналізм не є українським винаходом, ні тим більше – це не «ноу-хау» Гітлера, він виник задовго до ХХ ст. Звичайно, будь-що в нашому житті можна довести до абсурду, в тому числі і національну ідею, якщо пропагувати її у трактуванні окремих «діячів». Але, на мою думку, явище націоналізму можна пояснити і набагато простіше.

Як відомо, людина – «істота соціальна». Усвідомивши необхідність об»єднання у певну спільноту, людина постала перед питанням, за яким принципом таке єднання має відбуватись. На зорі історії людства інтеграція йшла за родо-племінним принципом, згодом настали часи сусідської общини. Та чи з переходом людського суспільства до нових форм самоорганізації родинні, а можна сказати й біологічні зв»язки можуть бути остаточно розірвані? Це вже предмет для філософії. Чи в нашому сучасному суспільстві остаточно втратили свою роль духовність, почуття сім»ї, родини, чи справді основа теперішнього нашого буття – виключно матеріальні блага? Хід історії неодноразово доводив, на прикладі СРСР, експерименту, ціна якого – мільйони людських життів, особливо яскраво, що фізіологічні потреби людини (іжа, житло…) є надзвичайно важливими, але тим людина й відрізняється від тварин, що цим людські прагнення не вичерпуються і рано чи пізно духовне начало все ж перемагає, навіть через сім десятиліть.

Хто стверджує, що націоналізму нема місця в нашому життя, мав би обстоювати думку, що заради грошей і добробуту можна зректись мови, своїх батьків, братів-сестер, всього, що може стати перепоною до подальшого матеріального збагачення. Та чи будемо ми тоді гідними високого звання людини?!.
Істинко


Повідомлень: 162
Звідки: Іловайськ

ПовідомленняНаписане: 03 вересня 2009, 19:33 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Шановний пане Бунтарчук.
Дякую автору "Брутанчуку" за добру статю відносно національного єднання Українського народу! Але деякі абзаци тумані і не відповідають історичній істині
І фактам особливо по духу висловлювань. Читаймо:
" Ровесником національної ідеї і націоналізму є марксизм. Символічно, що вихід у світ Комуністичного маніфесту в 1848р. співпав з буржуазними революціями, що вибухнули в тому ж році, важливу роль у них відігравала ідея національного єднання і національного сувернітету.

Парадоксальним є те, що ідеологія інтернаціоналізму набувала, у своєрідно перевернутій формі, функцій ідеології націоналізму, в умовах Росії, де інтернаціоналізм виявився поставленим на службу державним імперським інтересам. Вийшло щось на подобі «сердечної згоди», а то й повного злиття між комунізмом та імперським націоналізмом.

Український ж націоналізм, навіть у інтерпретації Донцова та його послідовників ультрарадикального напрямку має певні риси експанціонізму, але тут не перейдено червоної лінії – твердження, що українська нація якась особлива чи найкраща, ви не знайдете."
Дійсно, що ровесником створення кожної держави завжд и є раціональна
Ідея об'єнання нації – народу, але зовсім і навпаки марксизму! Марксизм проповідував не національну ідею об'єднання , а саме класовий інтернаціональний - під гаслом: "Пролетарії всіх країн - єднайтесь".
І зовсім не передоксальним , а саме навпаки ідеологія націоналізму , її функції: "в умовах Росії", " набувала, у своєрідно перевернутій формі". " Вийшло щось на подобі "сердечної згоди ", а то повного злиття між комунізмом та імперським націоналізмом." , не додавши тут саме (російського більшовизму) саме для чіткості ясності думки.
Далі сутєво помиляючись пишите відносно Донцова: "Український ж націоналізм ………….має певні риси експаніціанізму …"

Слава Київській Русі – Україні!!!

_________________
В.Мамонтов.
Роберг


Повідомлень: 496

ПовідомленняНаписане: 26 листопада 2009, 09:39 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Націоналізм, нацизм, націоналісти, Нація на все інше про націю - це все ягоди з одного дерева.
Їх "розумні" люди вже розділили і штучно перекрасили в різні відтінки та кольори. Приклад - велика, розпорошена кількість партій національного спрямування. І як наслідок - много та дурного. Кому це все на руку? Правельно - ворогам Нації.

І не потрібно приписувати Націоналістам жорстокість, дурість та ненависть до іншиш національностей.
Націоналіст в своїй країні наводить порядок і вимагає повної відповідальності за зкоєні злочини прити держави, нації, народу кожної істоти. А приналежність цих істот до будь якої національності ні яким чином не залежить від Українських Націоналістів - це вина їх мами та генів які вона туди впхнула.

Націоналізм він і в Африці націоналізм.

І пора вже знати - Націоналізм це перш за все рух який вимагає гідного ставлення до Титульної Нації, всих впливових чинників (жидів, бізнес, чиновників та іншу сволоту, яка ложе на це все свій коричневий оцупок.

Націоналісти діють тільки по Закону.
А очищати Землю від гидоти і сволоти це сама почесна робота і всі засоби для цього прийнятні.
Або меч справедливості в тебе, або в тобі. Іншого не дано.
Кобзар-кулеметник


Повідомлень: 142
Звідки: Кіровоградщина

ПовідомленняНаписане: 04 грудня 2009, 08:24 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

А хто в Кремлі гавкає на українських націоналістів ?Не інакше як російські фашисти

_________________
Кохайтеся чорнобриві та не з москалями
Аквілон


Повідомлень: 1148
Звідки: Борислав-Львів-Хмельницький-Київ

ПовідомленняНаписане: 08 грудня 2009, 11:04 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

Роберг написав:
Націоналізм, нацизм, націоналісти, Нація на все інше про націю - це все ягоди з одного дерева.

Брате СТОП!
Националізм та нацизм -- речі не тількі не тотожні, але й протилежні.
Нацизм -- це національний соціалізм.
Соціалізм -- то така казка, яку жиди вигадали щоб усіх дуріти -- ніби є якісь там класі та інше.
Національний соціалізм -- то таж сама жидівська казка, тільки для певної конкретної нації.

Націоналізм -- це любов до своєї нації, це усвідомлення, що в тебе є брати, за яких ти так само відповідаєш.
Якшо ми кажемо за соціальний націоналізм, то ми кажемо за економічну систему, державний устрій, яка ставиться до братів по братньому.
Чому ми маємо жидові, негрові, арабові гарантувати гідне життя?
Най їм це роблять їхня держави.
Але яко ми -- українці, ми маємо для наших братів та сестер виборювате гідне людини, гідне українця, життя.
Чому? Тому що це -- наші брати та сестри. Крапка. Для здорової людини, для націоналіста -- цього достатньо, щоби це робити.
Це ї є соціальний націоналізм, який до жидівської казки про класову боротьбу не має жодного відношення.

_________________
Чи принесе тобі наснагу Північний Буревій? Image
Якщо ти сильний - то так.
А слабким ти бути незахочеш.
ТРИМАЙСЯ!
Нік3


Повідомлень: 841

ПовідомленняНаписане: 09 грудня 2009, 00:34 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Аквілон написав:

Якшо ми кажемо за соціальний націоналізм, то ми кажемо за економічну систему, державний устрій, яка ставиться до братів по братньому.
... яко ми -- українці, ми маємо для наших братів та сестер виборювате гідне людини, гідне українця, життя.
Чому? Тому що це -- наші брати та сестри. Крапка. Для здорової людини, для націоналіста -- цього достатньо, щоби це робити.
Це ї є соціальний націоналізм...

Розкажіть, будь-ласка, якомога детальніше, про "...економічну систему, державний устрій, яка ставиться до братів по братньому".
Бородатий Юрко


Повідомлень: 893
Звідки: Україна

ПовідомленняНаписане: 09 грудня 2009, 00:53 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Націоналізм я розумію як рефлексію на нацизм. Не буде московського РОСИЗМУ, не буде і нашого націоналізму. Будемо жите собі спокійно, без боротьби з кимось, за щось...
агов


Повідомлень: 69
Звідки: атавсюду

ПовідомленняНаписане: 09 грудня 2009, 10:54 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Аквілон написав:

Якшо ми кажемо за соціальний націоналізм, то ми кажемо за економічну систему, державний устрій, яка ставиться до братів по братньому.


Це все демагогія.
Яка різниця хто тебе буде експлуатувати: жид , москаль або українець, бодай він буде тобі навіть братом?
Тому тільки національний соціалізм , коли експлуатарів не буде зовсім.
Градижчанин


Повідомлень: 861
Звідки: Градизьк.Полтавська обл.

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 09:53 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Бородатий Юрко написав:
Націоналізм я розумію як рефлексію на нацизм. Не буде московського РОСИЗМУ, не буде і нашого націоналізму. Будемо жите собі спокійно, без боротьби з кимось, за щось...

Дурниця. Яка рефлексія, який нацизм... Націоналізм - природній стан кожного свідомого представника нації, і не буде націоналізму лише якщо не буде націй. А буде московський РОСИЗМ, чи ні - це все байдуже, головне, що були, є і будемо ми - українці.

_________________
небайдужий
Аквілон


Повідомлень: 1148
Звідки: Борислав-Львів-Хмельницький-Київ

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 11:06 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

агов написав:
Аквілон написав:

Якшо ми кажемо за соціальний націоналізм, то ми кажемо за економічну систему, державний устрій, яка ставиться до братів по братньому.


Це все демагогія.
Яка різниця хто тебе буде експлуатувати: жид , москаль або українець, бодай він буде тобі навіть братом?
Тому тільки національний соціалізм , коли експлуатарів не буде зовсім.

Як раз сам термін "експлуатація" -- це термін соціалістичний.
Жидівська казка, "соціалізм", яка поерекрутила мізки людей, які в кожному бачать "хексплуататорів".
Так, дитина, начитавшися того лайна, волає "батьки мене експлуатують!"

Не ділиться світ на експлуататорів та експлуатованих.
Є Сім'ї та Роди. І ці Сім'ї та Роди об'єднюються у Нації, як одну Велику Сім'ю, Один Великий Рід.
ТАк, усі проблеми сімєй ми будемо мати і у нації, але це не говорить про то, що усе не може бути вибудовано за справедливосттю.
Хто потребує допомоги, той її отримає не тому, що йому хтось "винен", а тому що він -- наш брат, українець.
А хто заслугував повагу, за свою працю на українську сім'ю -- чи то своїм бізнесом на благо нації, чи як захісник --- буде цю повагу мати.

А соціалістичні дурниці лишіть для жидів!

_________________
Чи принесе тобі наснагу Північний Буревій? Image
Якщо ти сильний - то так.
А слабким ти бути незахочеш.
ТРИМАЙСЯ!
агов


Повідомлень: 69
Звідки: атавсюду

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 12:15 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Аквілон написав:

Як раз сам термін "експлуатація" -- це термін соціалістичний.
Жидівська казка, "соціалізм", яка поерекрутила мізки людей, які в кожному бачать "хексплуататорів".


А ось Українські поміщики були для Українських кріпаків братами або експлуататорами? Може так вони виявляли свою братню любов?

Нація тільки тоді стане однією великою Сім'єю, коли з неї будуть усунені такі члени, які прагнуть жити за рахунок інших членів сім'ї.
Ось Ви у своїй родині , напевно, не вводьте ринкових відносин, так
чому хочете мати їх у великій Родині - Нації?
Аквілон


Повідомлень: 1148
Звідки: Борислав-Львів-Хмельницький-Київ

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 15:05 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

Бунтарчук написав:

Націоналізм виступає як передумова справжнього інтернаціоналізму, оскільки тільки ствердження національної незалежності, гордості, повноцінності веде до братерської єдності між народами світу.Поняття нації, націоналізму часто пов»язують з тоталітаризмом. На формування такого світогляду очевидно суттєво впливали три складові: рецедиви не так давно пережитого страху перед нацистською Німеччиною, імперіалізм якої мав відкритий і яскравий характер, залишки власне імперського мислення великих колоніальних держав, які, нівелюючи проблему нації, намагалися уникнути моральної відповідальності за долі колоній, і сьогоднішній конформістський стереотип, несумісний з бажанням будь-яких змін у світі, бо це мовляв, загрожує дестабілізацією власного благополуччя.

...

Парадоксальним є те, що ідеологія інтернаціоналізму набувала, у своєрідно перевернутій формі, функцій ідеології націоналізму, в умовах Росії, де інтернаціоналізм виявився поставленим на службу державним імперським інтересам. Вийшло щось на подобі «сердечної згоди», а то й повного злиття між комунізмом та імперським націоналізмом.

Український ж націоналізм, навіть у інтерпретації Донцова та його послідовників ультрарадикального напрямку має певні риси експанціонізму, але тут не перейдено червоної лінії – твердження, що українська нація якась особлива чи найкраща, ви не знайдете.


Авторові вартує спершу вивчити першоджерела Українського Націоналізму.
При всій моїй повазі до засновника української політологічнох школи Дмитра Донцова, не Донцов є засновником ідеологічної школи Українського Націоналізму.
Засновником Новітньої ідеологічної школи Українського Націоналізму є М. Міхновський. Гідними продовжувачими його справи були Сциборський, Липа та багато інших -- про кого автор навідь і не чув, хоча читав багатьох неукраїнських авторів. Тож бо дивно.

От на нашому аналітичному порталі:
Микола Міхновський: НАЦІОНАЛІЗМ – ВСЕСВІТНЯ СИЛА
Микола Міхновський написав:

“… Тепер не диво в Росії почути від людей, наче й освічених, що націоналізм шкодить вселюдському поступові і що, начебто, всесвітня культура виграє від затирання національностей. Треба завважити, що така думка поділяється і урядовими агентами, і членами ліберальних партій і на цім прикладі в них є щасливе єднання. Правда, затирання національностей направлене тільки проти недержавних народів, і панове, які стоять за це затирання, через щось не починають затирання своєї національності; правда, що це вчення виходить з партій пануючих націй, але чимало є синів поневолених націй, які додають і своїх сил до” затирання “своїх народів.

А тим часом ідея космополітизму й гуманізму не тільки не є противна ідеї націоналізму, навпаки – є тільки випливом її, тільки її продовженням, розвитком. Космополітизм розширює, розповсюджує ідеї вітчизни на цілий всесвіт. З погляду космополітичного, усі люди – це спілка спілок ( союз союзів ), себто космополітизм уявляє собі спілку всієї людськості як загальну спілку окремих спілок. А окремі спілки найлегше можуть закладатись (розуміється, без примусу, без насилля державної ідеї ) саме поміж людьми, які вже з’єднані самою природою через спільну мову, психічну схожість, культурну близькість, здебільшого через економічну солідарність, бо в стародавні часи розселення народів кожний народ або окремі племена його несвідомо осідали в межах натуральних басейнів, географічних та господарських….”

Пророча думка Батька Українського Націоналізму, висловлена у 1900-му році, зараз зматеріалізована у ... Організації Об'єднаних Націй.

_________________
Чи принесе тобі наснагу Північний Буревій? Image
Якщо ти сильний - то так.
А слабким ти бути незахочеш.
ТРИМАЙСЯ!
Аквілон


Повідомлень: 1148
Звідки: Борислав-Львів-Хмельницький-Київ

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 15:11 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

агов написав:
Аквілон написав:

Як раз сам термін "експлуатація" -- це термін соціалістичний.
Жидівська казка, "соціалізм", яка поерекрутила мізки людей, які в кожному бачать "хексплуататорів".


А ось Українські поміщики були для Українських кріпаків братами або експлуататорами? Може так вони виявляли свою братню любов?

В часи кріпацтва як раз і не було українських поміщиків.
Хіба, можливо, малороські. Загалом манкурди ніколи не мали своєї нації!

А якшо візьмете відносини до "покріпачення" отою шльондрою Катериною, то відносини були досить толерантні. Наприклад за часів Козаччини. БУли козаки і були селяни. І відносини між ними були толерантні, хоча жоден селянин не міг стати козаком!
агов написав:

Нація тільки тоді стане однією великою Сім'єю, коли з неї будуть усунені такі члени, які прагнуть жити за рахунок інших членів сім'ї.
Ось Ви у своїй родині , напевно, не вводьте ринкових відносин, так
чому хочете мати їх у великій Родині - Нації?

Ми ж тому і кажемо -- ЛЮСТРАЦІЯ!
Усіх деградованих комуняк і соціалістів -- до історичної дупи!

_________________
Чи принесе тобі наснагу Північний Буревій? Image
Якщо ти сильний - то так.
А слабким ти бути незахочеш.
ТРИМАЙСЯ!
агов


Повідомлень: 69
Звідки: атавсюду

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 16:12 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Ви мабуть буржуй, тому було б дивно, якби не захищали буржуазний лад. Консенсусу у нас не вийде.
Аквілон


Повідомлень: 1148
Звідки: Борислав-Львів-Хмельницький-Київ

ПовідомленняНаписане: 11 грудня 2009, 16:49 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаВідвідати сайт учасникаICQ     Відповісти цитуючи     Догори

агов написав:
Ви мабуть буржуй, тому було б дивно, якби не захищали буржуазний лад. Консенсусу у нас не вийде.

:) я не буржуй! Але союзу розвалювали з кумом (привіт куме!) власними руками, коли ще були у Варті Руха -- в одній із організацій, з яких вийшли СНПУ-СВОБОДА.
"комуняку на гіляку" -- такий справжній дивіз справжнього українця!

...якшо Вам цікаво, до лібедо-дерьмократії я, як політолог, ставлюся не краще. Загалом -- що комунізм-соціалізм, що дерьмократія -- одна таж сама жидівська маячня!

_________________
Чи принесе тобі наснагу Північний Буревій? Image
Якщо ти сильний - то так.
А слабким ти бути незахочеш.
ТРИМАЙСЯ!

 
Нова тема Відповісти

 
ВО "Свобода"
Олег Тягнибок - голова партії
Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
http://www.tyahnybok.info

Виступає за:
захист прав українців
шану національних героїв та святинь
поширення української мови
тверду проукраїнську політикуВО "Свобода"
Українська права партія,
зареєстрована в 1995, однак
діяла з перших років
здобуття незалежності. Програма ВО "Свобода" є
Програма захисту українців

Основні напрямки програми:
визнання голодомору та
репресій геноцидом українців,
захист української мови,
визнання ОУН-УПА,
національна справедливістьЛічильники

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET